Przejdź do treści

Żegluj razem z nami

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników w procesie zgłoszenia będzie firma Ingram Micro Sp. z o.o.  oraz Akademia Klub Mila Sp. z o.o.. Dane osobowe Uczestników Regat będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)  i f) RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w Regatach. Uczestnikom Regat przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) towarzystwo ubezpieczeniowe wykonujące usługę ubezpieczenia uczestników regat

b) wybrane osoby z obsługi Regat